Có 1 kết quả:

bǎi huā jiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hundred flowers film prize, awarded since 1962