Có 1 kết quả:

bǎi wàn wèi

1/1

bǎi wàn wèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the millions place (or column) in the decimal system