Có 1 kết quả:

bǎi wàn wèi ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the millions place (or column) in the decimal system