Có 1 kết quả:

bǎi wàn fù wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

millionaire