Có 1 kết quả:

bǎi wàn hè zī

1/1

Từ điển Trung-Anh

megahertz (physics, electronics)