Có 1 kết quả:

bǎi zhě qún

1/1

bǎi zhě qún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pleated skirt