Có 1 kết quả:

bǎi huò

1/1

bǎi huò

giản thể

Từ điển phổ thông

bách hoá, tạp hoá

Từ điển Trung-Anh

general merchandise