Có 1 kết quả:

bǎi lǐ xiāng ㄅㄞˇ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

thyme (Thymus vulgaris)