Có 1 kết quả:

bǎi jīn huā

1/1

bǎi jīn huā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Centaurium pulchellum var. altaicum