Có 1 kết quả:

bǎi yè chuāng ㄅㄞˇ ㄜˋ ㄔㄨㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 百葉窗|百叶窗[bai3 ye4 chuang1]