Có 1 kết quả:

bǎi xiāng guǒ

1/1

bǎi xiāng guǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

passion fruit