Có 1 kết quả:

bǎi xiāng guǒ ㄅㄞˇ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

passion fruit