Có 1 kết quả:

bǎi niǎo cháo fèng ㄅㄞˇ ㄋㄧㄠˇ ㄔㄠˊ ㄈㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. all birds paying looking up to the phoenix; fig. peace under a wise ruler