Có 1 kết quả:

zào fán

1/1

zào fán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

green vitriol (ferrous sulfate FeSO4:7H2O)