Có 1 kết quả:

zào jiá

1/1

zào jiá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese honey locust (Gleditsia sinensis)