Có 1 kết quả:

zào jiá shù ㄗㄠˋ ㄐㄧㄚˊ ㄕㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chinese honey locust (Gleditsia sinensis)