Có 1 kết quả:

zào jiá shù

1/1

zào jiá shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese honey locust (Gleditsia sinensis)