Có 1 kết quả:

dí què

1/1

dí què

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) really
(2) indeed