Có 1 kết quả:

dí què liáng

1/1

dí què liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dacron (loanword)