Có 1 kết quả:

dí què liáng ㄉㄧˊ ㄑㄩㄝˋ ㄌㄧㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dacron (loanword)