Có 1 kết quả:

Dì lǐ yǎ sī tè

1/1

Dì lǐ yǎ sī tè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Trieste, port city in Italy