Có 1 kết quả:

huáng jūn ㄏㄨㄤˊ ㄐㄩㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

imperial army (esp. Japanese)