Có 1 kết quả:

Gāo lán ㄍㄠ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gaolan county in Lanzhou 蘭州|兰州[Lan2 zhou1], Gansu