Có 1 kết quả:

Gāo lán

1/1

Gāo lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Gaolan county in Lanzhou 蘭州|兰州[Lan2 zhou1], Gansu

Một số bài thơ có sử dụng