Có 2 kết quả:

Âm Pinyin: ,
Tổng nét: 5
Bộ: pí 皮 (+0 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: フノ丨フ丶
Thương Hiệt: DHE (木竹水)
Unicode: U+76AE
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt:
Âm Nôm: bầy, bề, , bìa, vào, vừa
Âm Nhật (onyomi): ヒ (hi)
Âm Nhật (kunyomi): かわ (kawa)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: pei4

Tự hình 5

Dị thể 7

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. da
2. bề ngoài
3. vỏ bọc

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Da, vỏ (của động vật và thực vật). ◎Như: “thú bì” 獸皮 da thú, “bì khai nhục trán” 皮開肉綻 rách da tróc thịt, “thụ bì” 樹皮 vỏ cây. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Mao ám bì can sấu bất câm” 毛暗皮乾瘦不禁 (Thành hạ khí mã 城下棄馬) Lông nám da khô gầy không thể tả.
2. (Danh) Bề ngoài. ◎Như: “bì tướng” 皮相 bề ngoài, biểu diện, ngoại mạo.
3. (Danh) Vật gì rất mỏng, màng. ◎Như: “thiết bì” 鐵皮 lớp bọc sắt, “phấn bì” 粉皮 màng bột (bánh đa, ...), “đậu hủ bì” 豆腐皮 màng đậu phụ.
4. (Danh) Bao, bìa. ◎Như: “phong bì” 封皮 bao thư, bao bìa, “thư bì” 書皮 bìa sách.
5. (Danh) Họ “Bì”.
6. (Tính) Làm bằng da. ◎Như: “bì hài” 皮鞋 giày da, “bì tương” 皮箱 hòm da (valise bằng da).
7. (Tính) Lì lợm, trơ tráo. ◎Như: “kiểm tu bì” 臉須皮 mặt mày trơ tráo.
8. (Tính) Ỉu, xìu. ◎Như: “hoa sanh hữu điểm bì” 花生有點皮 đậu phụng hơi ỉu, “bính can bì nhuyễn liễu” 餅乾皮軟了 bánh mềm xìu.
9. (Tính) Dẻo dai, có tinh co dãn. ◎Như: “bì cầu” 皮球 bóng chuyền (đánh rất nẩy).
10. (Tính) Nghịch ngợm. ◎Như: “giá hài tử hảo bì” 這孩子好皮 thằng bé này nghịch ngợm lắm.

Từ điển Thiều Chửu

① Da.
② Da giống thú còn có lông gọi là bì 皮, không có lông gọi là cách 革.
③ Bề ngoài, như bì tướng 皮相 chỉ có bề ngoài.
④ Cái đích tập bắn.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Da, bì, vỏ, giấy (vải) bọc ngoài, bìa, màng: 牛皮 Da bò; 皮膠 Bì giao; 樹皮 Vỏ cây, 包袱皮 Vải bọc quần áo; 書皮 Bìa sách; 板皮 Bìa gỗ; 豆皮 Màng đậu; 皮祅 Áo da;
② Ỉu, ỉu xì, ỉu xìu: 花生有點皮 Lạc hơi ỉu ỉu; 餅乾皮軟了,吃起來不香 Bánh ỉu xì, ăn không ngon;
③ Nghịch, nghịch ngợm, nhờn: 這個孩子眞皮 Thằng bé này nghịch (nhờn) lắm;
④ Chai, trơ tráo: 把他罵皮了 Nó bị mắng nhiều chai đi; 沒臉沒皮,不知羞恥 Trơ tráo không biết hổ thẹn;
⑤ (văn) Bề ngoài: 皮相 Chỉ có tướng bề ngoài;
⑥ (văn) Cái đích tập bắn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Da bọc ngoài thân thể — Vỏ cây — Cái bao ngoài.

Từ điển Trung-Anh

(1) leather
(2) skin
(3) fur
(4) CL:張|张[zhang1]
(5) pico- (one trillionth)
(6) naughty

Từ ghép 411

Ā pí yà 阿皮亚Ā pí yà 阿皮亞āo pò pí 凹朴皮bā pí 扒皮bái pí shān chún 白皮杉醇bái pí shū 白皮书bái pí shū 白皮書bái pí sōng 白皮松bǎn pí 板皮bāo pí 剝皮bāo pí 剥皮bāo pí 包皮bāo pí huán qiē 包皮环切bāo pí huán qiē 包皮環切bāo pí huán qiē shù 包皮环切术bāo pí huán qiē shù 包皮環切術bāo pí qián 剝皮鉗bāo pí qián 剥皮钳bāo shū pí 包书皮bāo shū pí 包書皮biǎo pí 表皮biǎo pí bō tuō sù 表皮剝脫素biǎo pí bō tuō sù 表皮剥脱素bīng pí yuè bǐng 冰皮月餅bīng pí yuè bǐng 冰皮月饼bō pí 剝皮bō pí 剥皮bō pí qì 剝皮器bō pí qì 剥皮器Bù lán nī · Sī pí ěr sī 布兰妮斯皮尔斯Bù lán nī · Sī pí ěr sī 布蘭妮斯皮爾斯cāo pí bìng 糙皮病cǎo pí 草皮chǎo dì pí 炒地皮chē pí 車皮chē pí 车皮chě pí 扯皮chě pí tiáo 扯皮条chě pí tiáo 扯皮條chén pí 陈皮chén pí 陳皮chéng pí 橙皮chéng pí guǒ jiàng 橙皮果酱chéng pí guǒ jiàng 橙皮果醬chóng yǎn pí 重眼皮chòu pí náng 臭皮囊chuī niú pí 吹牛皮dà fù pí 大腹皮dān pí 丹皮dān yǎn pí 单眼皮dān yǎn pí 單眼皮dì pí 地皮diāo pí 貂皮dòng zuǐ pí 动嘴皮dòng zuǐ pí 動嘴皮dòng zuǐ pí zi 动嘴皮子dòng zuǐ pí zi 動嘴皮子dòu pí 豆皮dù pí 肚皮dù pí wǔ 肚皮舞fāng kuài cǎo pí 方块草皮fāng kuài cǎo pí 方塊草皮fǎng pí 仿皮fǎng yáng pí zhǐ 仿羊皮紙fǎng yáng pí zhǐ 仿羊皮纸fēng pí 封皮fū pí 麩皮fū pí 麸皮fū pí miàn bāo 麩皮麵包fū pí miàn bāo 麸皮面包gāo pí 羔皮gē bāo pí 割包皮gǒu chě yáng pí 狗扯羊皮gǒu pí gāo yao 狗皮膏药gǒu pí gāo yao 狗皮膏藥guā pí dāo 刮皮刀guā pí mào 瓜皮帽guì pí 桂皮guǒ pí 果皮Hēi pí nuò 黑皮諾Hēi pí nuò 黑皮诺hóng niú pí cài 紅牛皮菜hóng niú pí cài 红牛皮菜hóu pí jīn 猴皮筋hòu liǎn pí 厚脸皮hòu liǎn pí 厚臉皮hǔ pí yīng wǔ 虎皮鸚鵡hǔ pí yīng wǔ 虎皮鹦鹉hù xiāng chě pí 互相扯皮huà pí 画皮huà pí 畫皮huáng pí 黃皮huáng pí 黄皮Huī pí nuò 灰皮諾Huī pí nuò 灰皮诺jī máo suàn pí 雞毛蒜皮jī máo suàn pí 鸡毛蒜皮jī pí gē da 雞皮疙瘩jī pí gē da 鸡皮疙瘩jí pí dòng wù 棘皮动物jí pí dòng wù 棘皮動物jǐ pí 麂皮jiā pí 痂皮jiǎ zhǒng pí 假种皮jiǎ zhǒng pí 假種皮jiān pí liú 間皮瘤jiān pí liú 间皮瘤jú pí zǔ zhī 橘皮組織jú pí zǔ zhī 橘皮组织jù zhuàng pí céng 距状皮层jù zhuàng pí céng 距狀皮層juǎn dì pí 卷地皮lā dà qí zuò hǔ pí 拉大旗作虎皮lā pí 拉皮lā pí tiáo 拉皮条lā pí tiáo 拉皮條lài pí 賴皮lài pí 赖皮lài pí bìng 癞皮病lài pí bìng 癩皮病lán pí shū 蓝皮书lán pí shū 藍皮書liǎn pí 脸皮liǎn pí 臉皮liǎn pí báo 脸皮薄liǎn pí báo 臉皮薄liǎn pí hòu 脸皮厚liǎn pí hòu 臉皮厚liǎn pí nèn 脸皮嫩liǎn pí nèn 臉皮嫩liáng pí 凉皮liáng pí 涼皮lǜ pí chē 綠皮車lǜ pí chē 绿皮车lǜ pí shū 綠皮書lǜ pí shū 绿皮书lüè zhī pí máo 略知皮毛lù pí xuē 鹿皮靴Luò pí tǎ 洛皮塔Luò pí tǎ pù bù 洛皮塔瀑布mán pí 蛮皮mán pí 蠻皮máo pí 毛皮méi liǎn méi pí 沒臉沒皮méi liǎn méi pí 没脸没皮méi yǒu liǎn pí 沒有臉皮méi yǒu liǎn pí 没有脸皮méng pí 蒙皮miàn bāo pí 面包皮miàn bāo pí 麵包皮miàn pí 面皮miàn pí 麵皮mó pò zuǐ pí 磨破嘴皮mó pò zuǐ pí zi 磨破嘴皮子mó zuǐ pí zi 磨嘴皮子Mò lā pí 默拉皮mǔ dan pí 牡丹皮Nà pí ěr 納皮爾Nà pí ěr 纳皮尔Nán pí 南皮Nán pí xiàn 南皮县Nán pí xiàn 南皮縣nèi pí 內皮nèi pí 内皮nián pí dài gǔ 粘皮带骨nián pí dài gǔ 粘皮帶骨nián pí zhù gǔ 粘皮著骨niú pí 牛皮niú pí cài 牛皮菜niú pí sè 牛皮色niú pí xuǎn 牛皮癣niú pí xuǎn 牛皮癬niú pí zhǐ 牛皮紙niú pí zhǐ 牛皮纸Pà pí tí 帕皮提Pèi pí ní áng 佩皮尼昂pí bāo 皮包pí bāo gōng sī 皮包公司pí bāo gǔ tóu 皮包骨头pí bāo gǔ tóu 皮包骨頭pí biān 皮鞭pí cǎo 皮草pí céng 皮层pí céng 皮層pí céng xià shī yǔ zhèng 皮层下失语症pí céng xià shī yǔ zhèng 皮層下失語症pí céng xìng 皮层性pí céng xìng 皮層性pí céng xìng shì sǔn shāng 皮层性视损伤pí céng xìng shì sǔn shāng 皮層性視損傷pí chǐ 皮尺pí dài 皮带pí dài 皮帶pí dài 皮袋pí dài chuán dòng 皮带传动pí dài chuán dòng 皮帶傳動pí dài kòu 皮带扣pí dài kòu 皮帶釦pí dài yùn shū jī 皮带运输机pí dài yùn shū jī 皮帶運輸機pí dàn 皮蛋pí fá 皮筏pí fū 皮肤pí fū 皮膚pí fū ái 皮肤癌pí fū ái 皮膚癌pí fū bìng 皮肤病pí fū bìng 皮膚病pí fū cū cāo 皮肤粗糙pí fū cū cāo 皮膚粗糙pí fū jī ròu náng 皮肤肌肉囊pí fū jī ròu náng 皮膚肌肉囊pí fū kē 皮肤科pí fū kē 皮膚科pí fú lóu niú 皮弗娄牛pí fú lóu niú 皮弗婁牛pí gé 皮革pí gé shāng 皮革商pí huá tǐng 皮划艇pí huá tǐng 皮劃艇pí huá tǐng jī liú huí xuán 皮划艇激流回旋pí huá tǐng jī liú huí xuán 皮劃艇激流回旋pí huá tǐng jìng shuǐ 皮划艇静水pí huá tǐng jìng shuǐ 皮劃艇靜水pí huáng 皮黃pí huáng 皮黄pí huò 皮貨pí huò 皮货pí jiā 皮夹pí jiā 皮夾pí jiang 皮匠pí jīn 皮筋pí jù 皮具pí kǎ 皮卡pí kāi ròu zhàn 皮开肉绽pí kāi ròu zhàn 皮開肉綻pí liǎn 皮脸pí liǎn 皮臉pí máo 皮毛pí miàn 皮面pí miǎo 皮秒pí náng 皮囊pí pí xiā 皮皮虾pí pí xiā 皮皮蝦pí qiào 皮壳pí qiào 皮殼pí qīn yǔ 皮欽語pí qīn yǔ 皮钦语pí qiú 皮球pí ròu 皮肉pí ròu zhī kǔ 皮肉之苦pí sà bǐng 皮萨饼pí sà bǐng 皮薩餅pí tǎ bǐng 皮塔餅pí tǎ bǐng 皮塔饼pí tiáo 皮条pí tiáo 皮條pí tiáo kè 皮条客pí tiáo kè 皮條客pí tǐng 皮艇pí wài shāng 皮外伤pí wài shāng 皮外傷pí xià 皮下pí xià de 皮下的pí xià zhù shè 皮下注射pí xiāng 皮箱pí xiào ròu bù xiào 皮笑肉不笑pí xié 皮鞋pí xié jiàng 皮鞋匠pí xié yóu 皮鞋油pí xīng 皮星pí yán 皮炎pí yǎng 皮痒pí yǎng 皮癢pí yǐng xì 皮影戏pí yǐng xì 皮影戲pí zhěn 皮疹pí zhī xiàn 皮脂腺pí zhì 皮質pí zhì 皮质pí zhì chún 皮質醇pí zhì chún 皮质醇pí zhì lèi gù chún 皮質類固醇pí zhì lèi gù chún 皮质类固醇pí zhì pǐn 皮制品pí zhì pǐn 皮製品pí zhòng 皮重pí zi 皮子qī pí xié 漆皮鞋qǐ pí 起皮qián bù pí céng xià sǔn shāng 前部皮层下损伤qián bù pí céng xià sǔn shāng 前部皮層下損傷Qián pí 錢皮Qián pí 钱皮qù pí 去皮qù pí zhòng 去皮重rén xīn gé dù pí 人心隔肚皮rèn pí bù 韌皮部rèn pí bù 韧皮部ròu pí 肉皮sān gè chòu pí jiang , dǐng gè Zhū gě Liàng 三个臭皮匠,顶个诸葛亮sān gè chòu pí jiang , dǐng gè Zhū gě Liàng 三個臭皮匠,頂個諸葛亮sān gè chòu pí jiang , hé chéng yī gè Zhū gě Liàng 三个臭皮匠,合成一个诸葛亮sān gè chòu pí jiang , hé chéng yī gè Zhū gě Liàng 三個臭皮匠,合成一個諸葛亮sān gè chòu pí jiang , sài guò yī gè Zhū gě Liàng 三个臭皮匠,赛过一个诸葛亮sān gè chòu pí jiang , sài guò yī gè Zhū gě Liàng 三個臭皮匠,賽過一個諸葛亮sān gè chòu pí jiang , sài guò Zhū gě Liàng 三个臭皮匠,赛过诸葛亮sān gè chòu pí jiang , sài guò Zhū gě Liàng 三個臭皮匠,賽過諸葛亮sān gè chòu pí jiang , shèng guò yī gè Zhū gě Liàng 三个臭皮匠,胜过一个诸葛亮sān gè chòu pí jiang , shèng guò yī gè Zhū gě Liàng 三個臭皮匠,勝過一個諸葛亮shā pí gǒu 沙皮狗shàng pí 上皮shé pí 蛇皮shé pí guǒ 蛇皮果shèn shàng xiàn pí zhì 肾上腺皮质shèn shàng xiàn pí zhì 腎上腺皮質shēng pí 生皮shí ròu qǐn pí 食肉寝皮shí ròu qǐn pí 食肉寢皮shí xīn pí qiú 实心皮球shí xīn pí qiú 實心皮球shòu pí 兽皮shòu pí 獸皮shū pí 书皮shū pí 書皮shù pí 树皮shù pí 樹皮shuǎ zuǐ pí 耍嘴皮shuǎ zuǐ pí zi 耍嘴皮子shuān pí 栓皮shuān pí lì 栓皮栎shuān pí lì 栓皮櫟shuāng yǎn pí 双眼皮shuāng yǎn pí 雙眼皮Sī pí ěr bó gé 斯皮尔伯格Sī pí ěr bó gé 斯皮爾伯格sī pò liǎn pí 撕破脸皮sī pò liǎn pí 撕破臉皮sǐ pí lài liǎn 死皮賴臉sǐ pí lài liǎn 死皮赖脸táng pí zhì jī sù 糖皮質激素táng pí zhì jī sù 糖皮质激素tiáo pí 調皮tiáo pí 调皮tiào pí jīn 跳皮筋tiě pí 鐵皮tiě pí 铁皮tóu pí 头皮tóu pí 頭皮tóu pí xiè 头皮屑tóu pí xiè 頭皮屑tòu pí tàn jū 透皮炭疽tuì pí 蛻皮tuì pí 蜕皮tuō pí 脫皮tuō pí 脱皮tuō pí diào ròu 脫皮掉肉tuō pí diào ròu 脱皮掉肉Tuō pí kǎ 托皮卡wài pí 外皮wán pí 頑皮wán pí 顽皮xī pí 嘻皮xī pí 嬉皮xī pí 西皮xī pí shì 嬉皮士xī pí xiào liǎn 嘻皮笑脸xī pí xiào liǎn 嘻皮笑臉xī pí xiào liǎn 嬉皮笑脸xī pí xiào liǎn 嬉皮笑臉xì pí nèn ròu 細皮嫩肉xì pí nèn ròu 细皮嫩肉xiā pí 虾皮xiā pí 蝦皮xiàng pí 橡皮xiàng pí cā 橡皮擦xiàng pí gāo 橡皮膏xiàng pí jīn 橡皮筋xiàng pí qiú 橡皮球xiàng pí xiàn 橡皮線xiàng pí xiàn 橡皮线xiào pò dù pí 笑破肚皮xióng pí mào 熊皮帽yǎ pí 雅皮yǎ pí shì 雅皮士yán pí zhì lèi gù chún 盐皮质类固醇yán pí zhì lèi gù chún 鹽皮質類固醇yǎn pí 眼皮yǎn pí dǐ xia 眼皮底下yǎn pí kū zhǒng 眼皮哭肿yǎn pí kū zhǒng 眼皮哭腫yǎn pí zi 眼皮子yǎn pí zi qiǎn 眼皮子浅yǎn pí zi qiǎn 眼皮子淺yǎn shǔ pí 鼴鼠皮yǎn shǔ pí 鼹鼠皮yáng pí 羊皮yáng pí zhǐ 羊皮紙yáng pí zhǐ 羊皮纸yáng zhì hǔ pí 羊質虎皮yáng zhì hǔ pí 羊质虎皮yī dù pí 一肚皮yìng pí 硬皮yìng zhe tóu pí 硬着头皮yìng zhe tóu pí 硬著頭皮zhēn pí 真皮zhēn pí céng 真皮层zhēn pí céng 真皮層zhí pí 植皮Zhōu bā pí 周扒皮zuǐ pí zi 嘴皮子