Có 1 kết quả:

pí xià zhù shè

1/1

pí xià zhù shè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hypodermic injection
(2) subcutaneous injection