Có 1 kết quả:

pí xià de

1/1

pí xià de

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

subcutaneous