Có 1 kết quả:

Pí kè sī ㄆㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pixar Animation Studios