Có 1 kết quả:

Pí kè sī

1/1

Pí kè sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pixar Animation Studios