Có 1 kết quả:

Pí kè lín ㄆㄧˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pickering (name)