Có 1 kết quả:

pí huá tǐng

1/1

pí huá tǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) canoe
(2) kayak