Có 1 kết quả:

pí huá tǐng jìng shuǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

canoe-kayak flatwater