Có 1 kết quả:

pí kǎ

1/1

pí kǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pickup (truck) (loanword)