Có 1 kết quả:

Pí kǎ ěr

1/1

Pí kǎ ěr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Picard (name)