Có 1 kết quả:

Pí āi ěr

1/1

Pí āi ěr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Pierre (name)