Có 1 kết quả:

pí tǎ bǐng

1/1

pí tǎ bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pita bread (Middle eastern flat bread) (loanword)