Có 1 kết quả:

pí qiào

1/1

pí qiào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) carapace
(2) hard outer shell
(3) also pr. [pi2 ke2]