Có 1 kết quả:

pí wài shāng

1/1

pí wài shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) superficial wound
(2) a bruise