Có 1 kết quả:

pí jiā

1/1

pí jiā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wallet
(2) Taiwan pr. [pi2 jia2]