Có 1 kết quả:

Pí ěr sēn

1/1

Pí ěr sēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pearson (family name as well as various places)