Có 1 kết quả:

Pí shān xiàn

1/1

Pí shān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Guma Nahiyisi
(2) Pishan county in Khotan prefecture 和田地區|和田地区[He2 tian2 di4 qu1], Xinjiang