Có 1 kết quả:

pí dài

1/1

pí dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) strap
(2) leather belt
(3) CL:條|条[tiao2],根[gen1]