Có 1 kết quả:

pí dài yùn shū jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

belt conveyor