Có 1 kết quả:

pí dài kòu

1/1

pí dài kòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

belt buckle