Có 1 kết quả:

pí kāi ròu zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

flesh lacerated from corporal punishment (idiom)