Có 1 kết quả:

pí fú lóu niú

1/1

Từ điển Trung-Anh

beefalo (cross between domestic cattle and bison)