Có 1 kết quả:

pí xīng

1/1

pí xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

picosatellite