Có 1 kết quả:

pí tiáo

1/1

pí tiáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thong
(2) leather strap
(3) pimp
(4) procurer