Có 1 kết quả:

pí tiáo kè ㄆㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pimp