Có 1 kết quả:

pí tiáo kè

1/1

pí tiáo kè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pimp