Có 1 kết quả:

pí yán

1/1

pí yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dermatitis