Có 1 kết quả:

Pí ěr

1/1

Pí ěr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Pierre, capital of South Dakota