Có 1 kết quả:

pí qiú

1/1

pí qiú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ball (made of rubber, leather etc)

Một số bài thơ có sử dụng