Có 1 kết quả:

pí zhěn

1/1

pí zhěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a rash