Có 1 kết quả:

pí yǎng

1/1

pí yǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to need a spanking